Překlady a tlumočení Opava, překladatel, tlumočník

Jmenuji se Ing. Sylva Franková a nabízím tlumočení z a do AJ, FJ, NJ a z cizího do cizího jazyka, a to běžné a odborné - doma i v zahraničí na technických jednáních, auditech, výběrových řízeních, kontrolních dnech, veletrzích, prezentacích, při zavádění nejrůznějších technologií do výroby včetně různých systémů řízení výroby, na jednáních představenstva, valných hromadách, školeních, seminářích, workshopech, u notářů a advokátů.

Překladatelská a tlumočnická činnost v Opavě a okolí, soudní překlady

Tlumočení provádím konsekutivní ("po úsecích") i simultánní v různých technických oborech, např: strojírenství, životní prostředí, odpady, odpadní vody, zemědělství, ekonomika, finance, účetnictví dle mezinárodních norem, doprava, stavebnictví, těžba nerostů, farmacie, problematika EU a mnoho dalších. Dále provádím překlady smluv, soudních a auditorských výroků, technických norem, směrnic, včetně norem a nařízení EU, analýz, zpráv, atd.

Jsem soudní tlumočník pro FJ a NJ, tlumočím pro soudy, policii, provádím soudní a ověřené překlady. V jedné osobě můžete mít několik tlumočníků najednou!

Pro více informací mne kontaktujte na uvedeném telefonním čísle. Sídlím v Opavě.